cheat bola we

ketika Lemparan jauh
sewaktu Bola out
tekan L2+R2+(A,A,K,SE,L)
untuk cheat Wasit Sabar pencet
cheatnya ketika
Loding kick off
R2,R1,L2.L1,SEL
fungsi cheat Supporter lebih banyak
waktuuntuk menekan cheat
Loading kick off
A,A,A,R1,R1,L2,SE,L,L,L
fungsi cheat Vitalitas nambah
waktu menekannya Loding formasi
SEL3x,K,K,SI,R2,R1,L2,L1,SE,Ll,K,SI
cheat Semangat tinggi
waktu Loding kick off
Ll2,L1,K,K,SE,SE,Ll,L
6.Lari lebih cepat
Bawa bola
L,K,SI,R1,R2,L2,Ll,Ll,SI
7.Tendangan keras
Bola mati
K,K,K,K,K,L,K,L,K,L,K,L,L
8.Cidera dan sembuh
Pemain keluar
L2+L1,SE,L,SE,L,SE
9.Akurasi plus
Loding formasi
K,A,K,A,K,A,K,A
10.Tackling maut
Bola mati
SEL,A,L,A,L
11.Wasit buta
Loading kick off
KI,K,KA,KI,K,KA,KI,K,KA
12.GK lemah
Loding kick off
SEL+L1,KA,KA,KA,KA,SE,SE
13.Bola berat
Bola mati
SEL+A,B,K,K,L,A,A
14.Blank layar
Loading free kick
90%
R1+L1
15.Heading kuat
Cornel
K,A,SEL+SE,K,K,SE
16.Tendangan gledeg
Bawa bola
R2+K,K,K,A,A,RI,LI,K,K
17.Icon fress
Loading formasi
R2+SE
18.No penalty
loading freekick
A,A,A,B,K,L,SEL
19.Tendangan kipper gol
free kick
K,A,SI
20. Banana shot corner kick
nunyepak kudu si beckam, pirlo
jeung delpiero
L,belokeun ka arah
gawang....pokona mah jajal wae ku
sia.
Keterangan :
SI : Silang
SE : Segitiga
K ; Kotak
L : lingkaran
SEL : selec
A : atas
B : bawah
KI : kiri
KA : kanan
Koma (,) : tekan tombol bergantian
Plus (+) : tekan tombol bersamaan
untuk yang di cetak tebal tekan
jangan d lepas